Danske søkort distribueres via Rosendahls - Schultz Distribution, og kan købes on-line på www.kobsokort.dk

 
Danske søkort • Danish Charts
Geodatastyrelsen | Lindholm Brygge 31 | 9400 Nørresundby | Tlf: 7254 5000 | Email: gst@gst.dk | EAN: 5798000864009

 

Nordsøen / North Sea
60 Nordsøen. Fanø – Sylt

61 Nordsøen. Blåvands Huk – Fanø

92 Skagerrak

- Hirtshals
- Hanstholm

93 Nordsøen. Esbjerg – Hanstholm med offshore olie- og gasfelter

- Hanstholm
- Hvide Sande

94 Nordsøen. Horns Rev

95 North Sea. Port of Esbjerg

- Approach to Esbjerg

99 Nordsøen. Ringkøbing Fjord

- Hvide Sande
- Ringkøbing
- Stauning
- Skaven
- Bork

Kattegat og Limfjorden / Kattegat and Limfjorden
100 Kattegat

- Sound VTS

101 Kattegat, N-lige del

- Skagen

102 Kattegat, S-lige del

- Indsejling til Grenaa
- Grenaa
- Sound VTS

103 Bælthavet

104 Østersøen. Femern bælt - Sundet

- Sound VTS

105 Limfjorden. Aalborg – Løgstør

- Løgstør
- Aggersundbroen gennemsejlingsfag

106 Limfjorden. Hals - Aalborg

- Indsejlingen til Hals

107 Limfjorden. Aalborg Havn

- Egholm
- Jernbanebroen gennemsejlingsfag
- Limfjordsbroen gennemsejlingsfag

108 Limfjorden. Thyborøn – Mors

- Thyborøn Kanal
- Thyborøn
- Thyborøn Sydhavn
- Vilsundbroen gennemsejlingsfag
- Venø Sund Snævring
- Lemvig
- Holstebro-Struer

109 Limfjorden. Mors – Løgstør

- Nykøbing Mors
- Sallingsundbroen gennemsejlingsfag
- Virksund

110 Kattegat. Mariager Fjord

- Hadsundbroen gennemsejlingsfag
- Hobro
- Akzo Nobel Salt A/S
- Kongsdal

111 Kattegat. Randers Fjord

- Randers
- Udbyhøj
- Kæften

112 Kattegat. Århus Bugt

- Sletterhage

113 Kattegat. Horsens Fjord

- Horsens

114 Kattegat. Farvandet Nord for Fyn

- Lillegrund N
- Kasser Odde Flak SE
- Bogense

115 Kattegat. Odense Fjord

- Odense Nord
- Odense Midt
- Odins Bro gennemsejlingsfag
- Odense

116 Kattegat. Isefjord

- Hundested
- Kyndbyværket
- Holbæk

117 Kattegat. Roskilde Fjord, Lynæs – Frederikssund

- Hundested
- Frederiksværk
- Kronprins Frederiks Bro gennemsejlingsfag

118 Kattegat. Roskilde Fjord, Frederikssund – Roskilde

- Kronprins Frederiks Bro gennemsejlingsfag

121 Kattegat og Skagerak. Ålbæk Bugt

- Skagen

122 Kattegat. Ålborg Bugt

123 Kattegat. Læsø Rende

- Indsejling til Frederikshavn
- Frederikshavn

124 Kattegat. S for Anholt

- Indsejling til Grenaa
- Anholt

127 Kattegat. Aarhus Havn

128 Kattegat. Samsø Bælt

129 Kattegat, SE-lige del

- Sound VTS

Sundet / Sound
131 Sundet, N-lige del / Sundet, Northern Part

- Helsingør – Helsingborg
- Helsingør
- Sound VTS

132 Sundet, S-lige del / Sundet, Southern Part

- Køge
- Indsejling til Køge
- Sound VTS

133 Sundet, midterste del

- Dragør Havn
- Kalvebodbroen gennemsejlingsfag
- Øresundsbroen
- Sound VTS

134 Baltic Sea, The Sound. Port of Copenhagen

- Copenhagen, Northern part 1:10 000
- Copenhagen, Southern part 1:20 000
- Inderhavnsbroen gennemsejlingsfag
- Knippelsbro gennemsejlingsfag
- Langebro og Lille Langebro gennemsejlingsfag
- Bryggebroen gennemsejlingsfag
- Teglværksbroen gennemsejlingsfag
- Slusen og Sjællandsbroen gennemsejlingsfag
- Kalvebodbroen gennemsejlingsfag
- Avedøreværket

Storebælt / Great Belt
141 Storebælt, N-lige del

142 Storebælt, S-lige del

143 Storebælt. Sprogø – Langeland

- Indsejling til Nyborg
- Vestbroen – West Bridge, afmærkede gennemsejlingsfag
- Østbroen – East Bridge

144 Storebælt. Nakskov Fjord

- Nakskov
- Vigeplads, Lay-by, Kuddeholm S
- Vigeplads, Lay-by. Enehøje S

145 Storebælt. Kalundborg Fjord

- Kalundborg

Lillebælt / Little Belt
151 Lillebælt. N-lige del

- Assens

152 Lillebælt, S-lige del og Farvandet syd for Fyn

- Nakkebølle Fjord
- Indsejling til Faaborg
- Indsejling til Marstal
- Indsejling til Ærøskøbing

153 Lillebælt. Haderslev Fjord

- Haderslev

154 Lillebælt. Flensborg Fjord

- Egernsundbroen gennemsejlingsfag

155 Lillebælt. Als Sund og Sønderborg Bugt

- Sønderborg
- Alssundbroen gennemsejlingsfag
- Kong Christian X's Bro gennemsejlingsfag

157 Lillebælt. Vejle Fjord

- Vejlefjordbroen gennemsejlingsfag
- Vejle

158 Lillebælt. Snævringen og Kolding Fjord

- Fredericia
- Lillebæltsbro, W-lige gennemsejlingsfag
- Lillebæltsbro, E-lige gennemsejlingsfag
- Middelfart Havne
- Kolding

159 Lillebælt. Aabenraa Fjord

- Aabenraa

Farvandene syd for Sjælland / The Waters South of Sjælland
160 Smålandsfarvandet, W-lige del

- Indsejling til Skælskør
- Bandholm

161 Smålandsfarvandet, NE-lige del

- Vordingborg Havne
- Storstrømsbroen gennemsejlingsfag
- Sjælland-Farøbroen gennemsejlingsfag
- Dronning Alexandrines Bro gennemsejlingsfag

162 Smålandsfarvandet, SE-lige del

- Storstrømsbroen gennemsejlingsfag
- Farø-Falsterbroen gennemsejlingsfag
- Sjælland-Farøbroen gennemsejlingsfag
- Stubbekøbing

163 Smålandsfarvandet. Guldborg Sund

- Nykøbing F
- Kong Frederik IXs Bro gennemsejlingsfag
- Guldborgbroen gennemsejlingsfag

164 Smålandsfarvandet. Karrebæk Fjord

- Næstved
- Karrebæksminde
- Næstved Svingbro gennemsejlingsfag
- Karrebæksmindebroen gennemsejlingsfag

Farvandet syd for Fyn / The Waters South of Fyn
171 Farvandet syd for Fyn. Svendborg Sund

- Svendborgsundbroen gennemsejlingsfag

172 Farvandet syd for Fyn. Rudkøbing Løb

- Langelandsbroen gennemsejlingsfag

Østersøen / Baltic Sea
104 Østersøen. Femern Bælt – Sundet

- Sound VTS

188 Østersøen omkring Bornholm

189 Østersøen. Bornholmsgat

- Christiansø
- Rønne
- Nexø

190 Østersøen. Faxe Bugt og Præstø Fjord

- Sound VTS

195 Østersøen, W-lige del

- Indsejling til Marstal

196 Østersøen. Femern Bælt

- Rødbyhavn

197 Østersøen. Gedser Rev og Kadetrenden

- Indsejling til Gedser
- Gedser

198 Østersøen. Faxe Bugt og Hjelm Bugt

- Sound VTS

Forskellige kort / Miscellaneous charts
C Danmark med omgivende farvande, Denmark with Surrounding Waters
D Danmark, Søgrænser/Maritime Boundaries

Storcirkelkort - Nordlige Atlanterhav
Storcirkelkort - Sydlige Stillehav

Kort til undervisningsbrug
102 U Kattegat, S-lige del

 

 

 


Kortinformation / Chart information

Søkortrettelser