Gilleleje Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 06-10-2021 - Plan: 21-02-2020
Beliggenhed
Sundet
56°07,7'N 012°18,7'E - kort 129 eller 131
der ejes af Gilleleje Havnelaug, består af Yderhavn, N-lige Bassin, S-lige Bassin og lystbådehavn. Fra ydermolerne fører et 40 m bredt løb ind gennem Yderhavnen til bassinerne.
Se plan.
Sandrevlen uden for ydermolen bliver ikke oprenset, før dybden er under 3,5 m.
der kan besejle havnen: Længde 40 m, bredde 9 m og dybgang 3,7 m.
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m. NW-lig storm kan give indtil 2,0 m højvande og SE-lig storm indtil 1,5 m lavvande.
Ind- og udgående strøm kan være stærk i indsejlingsløbet. Storm fra NW giver stærk E-gående strøm, og storm fra SE giver stærk W-gående strøm.
Havnen kan normalt besejles både dag og nat. Nakkehoved Fyr og afmærkningen på Gilleleje Flak giver god vejledning.
Opmærksomheden henledes især på strømforholdene samt at anløb under pålandsvind af kulingstyrke eller derover kan være vanskelig.
2 knob.
Se plan.
Fyr
Se plan. Fyrene holdes tændt om dagen i usigtbart vejr.
Se plan.
Ankring i indløbet er forbudt.
Diesel fra stander og tankvogn. Bådebyggeri. To maskinværksteder. Ophalingsbeddinger. På havnepladsen findes isværk. En 19-tons kran.
Telefon 48 30 16 63 / 40 16 66 63
Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.toldst.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Havneområde
Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens ydermoler samt af en ret linie gennem yderenderne af disse moler.


Vis stort foto

Vis stor havneplan

Vis alle piktogrammer