Mårup Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 28-09-2018 - Plan: 05-07-2006
Beliggenhed
Kattegat, Mårup Vig, Samsø W-kyst
55°56,2'N 010°33,1'E - kort 112
ejes af Samsø kommune. En uddybet og afmærket rende fører til dels det inderste havnebassin og dels bassinet inden for den ydre dækmole.
Den yderste SE-lige ende af midtermolen mod det inderste havnebassin er forbeholdt læge-, præste- og rutebåd til Tunø. Inderste havnebassin, nedenfor slæbestedet, er forbeholdt hjemmehørende både, fortrinsvis joller.
Se plan.
Ca. 0,1 sm S for havnen findes en pulle med 1,5 m vanddybde.
der kan besejle havnen: Længde 40 m, bredde 5 m og dybgang ca. 2,6 m.
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,4 m. Storm mellem NW og NE kan give indtil 0,9 m højvande og storm mellem SW og SE indtil 0,9 m lavvande.
Se plan.
Fyr
Se plan.
Med fralandsvind er der ankerplads med god holdebund i Sælvig og Mårup Vig.
Diesel. Slæbested. Postbåd til Tunø kan chartres. Frisør 3 km. Busforbindelse 2,4 km.
Telefon 86 59 12 03 (Ballen Havn) / 30 10 54 63
E-post: auhp@samsoe.dk
Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.toldst.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.


Vis stort foto

Vis stor havneplan

Vis alle piktogrammer