Kolby Kås Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 10-11-2021 - Plan: 10-11-2021
Beliggenhed
Kattegat, Samsø W-kyst
55°47,8'N 010°31,7'E - kort 112 eller 114
ejes af Aktieselskabet Havnen ved Kolby Kaas, Samsø.
Se plan.
der kan besejle havnen: Længde 80-90 m og dybgang 4,5 m.
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,6 m. Storm fra W-NW kan give indtil 1,0 m højvande og sætte sø i havnen. Storm mellem SE og S kan give indtil 1,0 m lavvande. Storm fra SW sætter sø over molen, men ikke i havnen.
Se plan.
Fyret på W-molens hoved leder overet med Vesborg Fyr mellem Ringebjerg Sand og Svanegrund til havnen.
Molehovederne er belyste.
N og S for havnen.
Affaldstønde. Diesel. Benzin bringes til kajen ved køb af over 100 l. En 9-tons mobilkran. Campingplads 1 km. Færge til Kalundborg. Grillhus.
Piktogrammer angiver ressourcer ved lystbådeafsnittet.
Telefon 86 59 10 11
Telefax 86 59 01 13
Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.toldst.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.


Vis stort foto

Vis stor havneplan

Vis alle piktogrammer