Ballen Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 28-09-2018 - Plan: 16-03-2018
Beliggenhed
Kattegat, Samsø Bælt, Samsø E-kyst
55°49,0'N 010°38,4'E - kort 112
Der er opmålt mindre dybder i forhold til de i havneplanen angivne.
der ejes af Samsø kommune, består af en yderhavn med anlægspladser for de mere dybgående skibe og af den NW for yderhavnen beliggende gamle havn, der er delt i 2 bassiner.
Se plan.
der kan anløbe havnen: Længde 85 m og bredde 9 m.
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m om sommeren og 0,7 m om vinteren.
NW-lig, N-lig og NE-lig vind kan give indtil 1,5 m højvande og S-SW-lig vind indtil 1,0 m lavvande.
3 knob.
Se plan.
N for havnen.
El og vand på alle broer. Benzin, diesel og olie. Slæbested. En 500-kg mastekran. Campingplads 2 km.
Telefon 86 59 12 03 / 30 10 54 65
E-post: aufbp@samsoe.dk
Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.toldst.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Havneområde
Det til havnen hørende søområde er begrænset af:
Havnens ydre værker og en linie mellem molehovederne for søndre og nordre mole.
For overholdelse af orden gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne" med følgende tilføjelse:
Ved bro i gamle havns nordre bassin er afmærket pladser for hjemmehørende både. Rød plade markerer, at pladsen er optaget, grøn plade at pladsen er ledig, indtil den på pladen anførte dato. Ved hjemmehørende bådes fravær over tre døgn skal grøn side benyttes.
Inderhavn (gamle havn) benyttes af fiskerbåde og hjemmehørende både.
Søndre mole er primært forbeholdt erhvervsfartøjer. Der skal almindeligvis vedrørende erhvervsfartøjers liggeplads ved denne mole gives besked med 1 døgns varsel.


Vis stort foto

Vis stor havneplan

Vis alle piktogrammer